A MTL Projects presentem, al mateix temps que la nostra pàgina web, la nova imatge corporativa, el nostre nou logotip. Un logotip que aglutina i vol reflectir diverses idees relacionades amb la nostra activitat: el tractament de la tipografia com un element viu i que ocupa un espai, que té volum, identitat; la idea del projecte que requereix planificació, estudi, disseny i solució, creació i desenvolupament, construcció i implementació. En definitiva un logotip que emfatitza els nostres valors d’especialització, professionalitat i proximitat.