Any: 2016 – Gestió del projecte: Pier Comunica
Gràcies a la nostra col·laboració amb Pier Comunica tenim l’oportunitat d’afrontar un dels nostres projectes de major exigència tant en temps com en acabats finals; vam fabricar i muntar els rètols i logos en façana elaborats íntegrament en acer inoxidable amb fixació oculta a paret. D’altra banda vam produïr una gran escultura del logo, fabricada també amb el mateix material, a la qual vam donar estabilitat mitjançant un bastidor intern de gran resistència fixat a una sabata de grans dimensions cimentada in situ. Interiorment vam senyalitzar tots els espais comuns i privatius de la instal·lació mitjançant plaques de gran grandària en acer inoxidable de 10 mm d’espessor, tallades amb làser a les quals varem soldar el pictograma o número corresponent en forma de banderola, presentant-se amb el gravat braille segons normativa i amb protecció d’un vernissat específic per al cas.